top of page
Blotched Background

Garanti

Utover den vanlige reklamasjonsretten kan du kjøpe en omfattende 3-års garanti for produkter som annonseres med garantitjenesten. Garantiperioden regnes med betalingsdato som startdato.

Garantien er gjeldende fra fakturadatoen. Hvis det i løpet av garantiperioden konstateres material- eller fabrikasjonsfeil på varen, vil vi enten:

  • gratis tilsende en reservedel

  • gratis reparere eller

  • gratis ombytte (hvis den modellen du kjøpte ikke lengre er på lager, vil vi i stedet tilby ombytte med etterfølgende modell).

Garantien dekker ingenting utover de forholdene som er nevnt her. Vi yter ingen erstatning for hverken skader eller følgeskader

Alle spørsmål angående garanti kan rettes til:

ImportørenX AS furuvegen 9, 4355, Kvernalang

Garantien omfatter alle indre deler av apparatet, men ikke den utvendige konstruksjonen. Deler som sitter utenpå konstruksjonen blir ikke dekket av garantien. Garantien omfatter ikke medfølgende tilbehør, med mindre de blir anvendt inne i selve apparatet. Lukkemekanismer er ikke omfattet av garantien. Produktdefekter som har oppstått som følge av at produktet ikke er blitt behandlet korrekt, at produktet har blitt brukt på en måte som strider mot bruksanvisningen, at man selv har forsøkt å reparere produktet eller annen påvirkning som kommer utenfra blir heller ikke dekket av garantien.

Innen vi kan ta stilling til om en feil er dekket av garantien, ber vi deg ta kontakt med oss og deretter innsende varen til reperasjon. Du skal selv betale forsendelsesomkostningene når du sender inn varen, og du er selv ansvarlig for evt. skader under innsendelsen. ImportørenX betaler returforsendelsen eller transporten med transportbyrå.

N.B.

Denne garantiklausulen innebærer ikke på noen måte at normal kjøpsrett tres ut av kraft. Dine lovbestemte rettigheter som kjøper er fortsatt fullt gjeldende. Hvis det oppdages feil kan du alltid kontakte oss, uansett om garantien er utløpt.

bottom of page